Czy czeka nas kolejne zamknięcie szkół?
Czy czeka nas kolejne zamknięcie szkół?
22/09/2020

Polacy obawiają się, że powrót we wrześniu do standardowego nauczania w szkołach zwiększy liczbę zachorowań na COVID-19 w Polsce

5 sierpnia Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że wraz z początkiem września uczniowie wrócą do stacjonarnego nauczania. Szkoły są zobowiązane zapewniać mydło, ciepłą wodę oraz płyny dezynfekujące dla uczniów. Noszenie maseczek w szkołach nie jest odgórnym nakazem. Dyrektorzy szkoły, bez względu na to, czy placówka znajduje się w strefie czerwonej, żółtej czy zielonej, mają możliwość wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub środki bezpieczeństwa, takie jak np. obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły czy podczas przerw.


Wyniki dziesiątego pomiaru barometru „Polacy w czasie epidemii” zrealizowanego na koniec sierpnia pokazują, że 37% Polaków negatywnie ocenia powrót we wrześniu do standardowego nauczania w szkołach. Odmiennego zdania jest jedna trzecia badanych, którzy pozytywnie oceniają decyzje MEN (33%). Co trzeci rodzic dzieci w wieku szkolnym uważa, że szkoła, do której 1 września powróciły jego dzieci jest nieprzygotowana na okoliczności epidemii (33%). Natomiast co czwarty (25%) jest zdania, że placówka, w której uczą się jego dzieci jest przygotowana na obecną sytuację.  Tylko 6% rodziców uważa, że szkoła jest bardzo dobrze przygotowana na funkcjonowanie w dobie koronawiursa.

 

covid - powrót do nauki stacjonarnej

 

Odnotowane w Polsce sierpniowe wzrosty zachorowań na COVID-19 z pewnością wpłynęły na pojawienie się obaw dotyczących powrotu do stacjonarnego nauczania, nie tylko wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym, ale również u ogółu społeczeństwa – komentuje Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research. Wakacje poprzedzał prawie czteromiesięczny okres nauki zdalnej, który doskwierał rodzicom i zmusił ich do przeorganizowania swojego życia rodzinnego, a także w wielu przypadkach zawodowego. Plusem zdalnego trybu nauczania był brak obawy, że dzieci mogą zachorować na COVID-19 przez kontakt z wieloma osobami w szkole. Wiązał się z tym również brak obawy, że mogą one zarażać koronawiursem swoich najbliższych, w tym osoby bardziej narażone na negatywne skutki zachorowania na COVID-19 – zauważa Zimolzak.


Większość Polaków przewiduje, że powrót we wrześniu do standardowego nauczania w szkołach wpłynie negatywnie na liczbę zachorowań na COVID-19 w Polsce – 36% jest zdania, że zdecydowanie zwiększy liczbę chorych, a 33% uważa, że wpływ nauki stacjonarnej będzie nieznaczny. Ponad połowa badanych (62%) przewiduje, że w przypadku zaobserwowania wzrostów liczby zachorowań, szkoły zostaną zamknięte i ponownie przejdą na nauczanie zdalne. Zdecydowana większość Polaków (84%) szacuje, że nie odnotujemy żadnych nowych przypadków osób chorych na COVID-19 w Polsce nie wcześniej niż za 3 miesiące.
 

liczba zachorowań covid 19


Przewidywania Polaków dotyczące decyzji MEN o powrocie do stacjonarnej nauki i jej wpływu na liczbę zachorowań w Polsce, które zaobserwowaliśmy pod koniec sierpnia, są negatywne. Brak odgórnie nałożonych obostrzeń i nakazów obowiązujących w szkołach, a także odnotowywane w sierpniu wysokie dzienne przyrosty zachorowań sprawiły, że Polacy nie uważają, że epidemia zakończy się w najbliższych miesiącach. Jednak po trzech tygodniach od powrotu do szkół widzimy, że przewidywania Polaków nie do końca się sprawdziły i tylko pojedyncze placówki zostały zamknięte z powodu pojawienia się koronawirusa wśród uczniów – dodaje Zimolzak.

 

Metodologia badania


Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25-27.08.2020 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W badaniu zebrano 1033 ankiet z reprezentatywną próbą grupy Polaków. Badanie ma charakter cykliczny, prezentowane wyniki pochodzą z Pomiaru X.
 

Szczegółowe informacje o projekcie


Projekt badawczy „Polacy w czasie epidemii” to cykliczny barometr nastrojów i zachowań konsumenckich w czasie izolacji. Realizowany jest co dwa tygodnie przy pomocy wystandaryzowanego kwestionariusza. Pełne raporty z każdej fali badania publikowane są w zakładce „Raporty” (https://swresearch.pl/raporty).

Kontakt:
Piotr Zimolzak
Wiceprezes Zarządu
 p.zimolzak@swresearch.pl 

tel.: +48 535 987 335
 

<< Wstecz