Co Polacy wiedzą o podatkach? - wyniki badania
Co Polacy wiedzą o podatkach? - wyniki badania
28/11/2023

Zaledwie 55% Polaków deklaruje, że miało styczność z podatkiem VAT. Dokładnie tym, z którym spotykamy się choćby w sklepach, robiąc codzienne zakupy.

 

Aż 64% Polaków deklaruje znajomość zasad podatkowych, a co piąty jest zainteresowany tematem ulg i odliczeń podatkowych - wynika z badania "Co Polacy wiedzą o podatkach" przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie e-pity. To zainteresowanie nie oznacza, że Polacy dobrze orientują się w szczegółach podatkowych, a swoją faktyczną znajomość przywilejów oceniają mniej optymistycznie. Najlepszym dowodem na znaczące braki wiedzy w tej dziedzinie jest fakt, że zaledwie 55% Polaków deklaruje, że miało styczność z podatkiem VAT. Dokładnie tym, z którym  spotykamy się choćby w sklepach, robiąc codzienne zakupy. Jak przełamać ten impas? Potrzebna jest edukacja, merytoryczne wsparcie i intuicyjne narzędzia, które przeprowadzą Polaków przez trudności podatkowe. 


Większość Polaków nie korzysta z przysługujących im praw podatkowych

Prawa podatkowe to nie tylko obowiązki, ale przede wszystkim przywileje. Warto je znać, by umieć z nich korzystać i należny podatek umniejszać o przysługujące nam odliczenia. Z raportu e-pity: Co Polacy wiedzą o podatkach przeprowadzonego w październiku 2023 roku jasno wynika, że nie wiemy, jak korzystać z przysługujących nam ulg i obniżek podatkowych. Ponad 64% badanych deklaruje, że zna przepisy dotyczące przysługujących im praw podatkowych, tylko 38,4% jest w pełni przekonanych, że korzysta z wszystkich możliwych przysługujących im praw.  Rozbieżność w wynikach pokazuje, że nie wiemy, jak przełożyć wiedzę na praktykę. Dobrą wiadomością jest fakt, że nie trzeba zabiegać o podstawowe zainteresowanie Polaków, bo baza do edukacji już istnieje: co piąty respondent deklaruje duże zainteresowanie tematem ulg i odliczeń podatkowych oraz śledzenie bieżących zmian.


- Ponad 50% respondentów z niższym wykształceniem przyznało, że nie zdaje sobie sprawy z możliwości korzystania z dostępnych ulg, podczas gdy wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym odsetek ten wyniósł około 30%. Brak świadomości dotyczącej najnowszych zmian prawnych związanych z podatkami prowadzi do sytuacji, w której wielu podatników traci na niewykorzystaniu możliwości dokonania odpisów od podatków. W obliczu dynamicznych zmian w przepisach podatkowych istotne jest, aby Polacy aktywnie poszukiwali informacji i podnosili swoje kompetencje podatkowe, aby lepiej zrozumieć i wykorzystać dostępne narzędzia optymalizacji podatkowej, czyli oszczędzania w ramach rocznego rozliczenia - wyjaśnia dr Anna Semmerling, ekspertka z zakresu ekonomii z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku


Badanie nasuwa więc wniosek: Polacy chcą wiedzieć więcej o podatkach i dokonywać korzystniejszych rozliczeń, ale nie mają wystarczającej świadomości, by uwzględniać w nich przysługujące im odliczenia. A takie najczęściej wpisujemy w rozliczeniu rocznym, które składamy do 30 kwietnia 2024 roku. Składając zeznanie podatkowe  nie możemy już zmienić wysokości naliczonego podatku. Możemy jedynie sprawdzić wszystkie nasze dane, dochody, zaznaczyć ulgi, do których mamy prawo ii uzupełnić brakujące informacje. Natomiast, jeżeli chcemy wpłynąć na to, jak ten podatek będzie wyglądał i wpłynąć na wysokość otrzymanego zwrotu lub obniżyć należny podatek, musimy rozpocząć działania jeszcze w bieżącym roku. Listopad i grudzień 2023 roku to ostatni dzwonek na obniżenie podatku i szansa na zmianę rozliczenia rocznego PIT. Zmiany wprowadzone w tych miesiące będą miały wpływ na to jaki zapłacimy podatek lub jaki otrzymamy zwrot.

Metodologia:
Badanie metodą wywiadu online odbyło się w październiku 2023 r. na reprezentatywnej grupie 1002 ankietowanych.


Źródło: e-pity

 

<< Wstecz