Co myślą Polacy o zatrudnianiu kobiet do pracy fizycznej
Co myślą Polacy o zatrudnianiu kobiet do pracy fizycznej
21/05/2024

Aż 68,8% Polaków jest zdania, że kobiety powinny być częściej zatrudniane w sektorach fizycznych, takich jak produkcja, logistyka czy budownictwo

 

Stereotypy (47,6%), nierówna płaca (23,8%) oraz dyskryminacja (21,6%) – to zdaniem Polek i Polaków główne powody niezatrudniania kobiet na stanowiskach uznawanych za „męskie”. Większość badanych, bo aż 68,8% jednocześnie uważa, że pracodawcy powinni być bardziej otwarci na zatrudnianie kobiet w branżach takich, jak: produkcyjna, logistyczna czy budowlana. Te wnioski wynikają z badań przeprowadzonych przez SW Research na zlecenie Job Impulse. Warto zauważyć, że nabierają one szczególnego znaczenia w kontekście obecnych deficytów kadrowych na polskim rynku pracy.

Polski rynek pracy zmaga się z poważnymi deficytami kadrowymi, zwłaszcza w sektorach produkcji, logistyki i budownictwa. Sytuację pogarszają spadające liczby urodzeń, preferencje zawodowe młodych pokoleń oraz emigracja pracowników w wieku produkcyjnym do innych krajów. W rezultacie, przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują osób z zagranicy, co wiąże się z koniecznością adaptacji do nowych wyzwań w zakresie integracji pracowników czy legalizacji ich zatrudnienia. Warto przyjrzeć się bardziej rodzimemu rynkowi pracy i jego zasobom – jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, kobiety świetnie sprawdzają się na różnych stanowiskach we wspomnianych wyżej branżach. 

Kobiety a praca fizyczna – perspektywa społeczeństwa

Nie kwestia dostosowania stanowisk pracy, systemu wielozmianowego czy adaptacji przepisów BHP, lecz właśnie kwestie społeczne zostały wskazane jako czynniki ograniczające reprezentację kobiet na stanowiskach, gdzie dominuje zatrudnienie mężczyzn - badania dowodzą, że aż 47,6% wszystkich respondentów, w tym 51,2% kobiet i 43,6% mężczyzn, uważa, że to stereotypy są głównym powodem tego zjawiska. Drugą przyczyną jest nierówna płaca w porównaniu z mężczyznami, co podało 23,8% ankietowanych, trzecią stanowi dyskryminacja kobiet - to wskazanie 21,6% respondentów. 

Mimo, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni uznają stereotypy, nierówną płacę i dyskryminację za główne przeszkody w zatrudnianiu kobiet w branżach produkcyjnej czy logistycznej, odsetek respondentek podzielających tę opinię jest wyższy. Może to sugerować, że częściej spotykają się one z brakiem równouprawnienia w miejscu pracy. Ciekawe w kontekście postrzegania pod kątem płci jest także wskazanie nieuznawania pracy fizycznej za prestiżową - ten czynnik podało 24,8% mężczyzn, a tylko 12% kobiet.

 

kobiety w pracy fizycznej - raport


 
Zmiany, na które warto postawić 

Jakie działania mogłyby pomóc wyeliminować kwestię nierównego zatrudnienia mężczyzn i kobiet na stanowiskach wymagających pracy fizycznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych czy budowlanych? 41,4% badanych uważa, że kluczowe jest właściwe dostosowanie miejsc pracy dla pań, 34% respondentów wskazało na drugim miejscu konieczność zmiany przepisów. Trzecim rozwiązaniem, na które postawiło 24,5% ankietowanych jest promocja firm zatrudniających kobiety do pracy fizycznej na portalach z ofertami pracy. Co ciekawe, niewiele mniej, jeśli chodzi o wynik, bo 24,2% ogółu zwróciło uwagę na kwestię dotacji dla przedsiębiorstw, zatrudniających większą liczbę kobiet. Wysoki odsetek odpowiedzi, bo 18,4% uzyskało także działanie, jakim są kampanie społeczne w mediach. 

- Jako członek Polskiego Forum HR, Zespół Job Impulse podpisał się pod misją rozwoju rynku pracy. Nasza współpraca z firmami skupia się na tworzeniu inkluzywnych procesów rekrutacyjnych oraz na edukowaniu pracodawców o korzyściach wynikających z zatrudniania kobiet na stanowiskach wymagających pracy fizycznej. Wierzymy, że bardziej sprzyjające środowisko pracy nie tylko służy równouprawnieniu, ale także przyczynia się do wzrostu efektywności biznesowej. Co więcej, może okazać się remedium na braki kadrowe, które dotkliwie dotykają w ostatnim czasie branżę produkcyjną czy logistyczną w Polsce. Wiemy, że dostosowywanie stanowisk pracy dla kobiet to proces wymagający zarówno pod kątem formalnym, finansowym, jak i czasowym dla pracodawców, niemniej staramy się go ułatwiać w ramach naszego doświadczenia oraz kompetencji – mówi Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse. 

 

nierówności w zatrudnianiu - raport

 

Metodologia 

Badanie omnibusowe zostało przeprowadzone przez SW Research  na zlecenie Job Impulse na reprezentatywnej ogólnopolskiej grupie 1004 osób, w dniach 18-20.03.2024 roku.
 


Źródło: Job Inpulse
 

 

<< Wstecz