89% Polaków słyszało o prawie do odstąpienia od umowy
89% Polaków słyszało o prawie do odstąpienia od umowy
15/03/2021

W ramach Światowego Dnia Praw Konsumenta, obchodzonego 15 marca, przyglądamy się znajomości prawa do odstąpienia od umowy produktu zakupionego przez Internet wśród Polaków.

Dokonywanie zwrotów zakupów internetowych przez Polaków

87% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku dokonało zakupów przez Internet. Spośród tych osób więcej niż co trzecia (37%) chciała dokonać zwrotu. Wraz z wiekiem odsetek ten maleje – 49% badanych w wieku do 24 lat chciało zwrócić zakupiony przez Internet produkt vs. 28% osób w wieku powyżej 50 lat. 


Chęć zwrotu nie zawsze przekłada się na jego faktyczne dokonanie – 9% Polaków, którzy chcieli zwrócić produkt zakupiony przez Internet w ciągu ostatniego roku, nie udało się tego dokonać.

 

dzien praw konsumenta
 

Znajomość prawa do odstąpienia od umowy


89% Polaków słyszało o prawie do odstąpienia od umowy produktu zakupionego przez Internet. Prawie 2/3 badanych (64%) deklaruje, że zna i wie na czym polega to prawo, a ¼ respondentów (25%) słyszała o tym prawie, ale nie wiem na czym ono polega. Co dziesiąty Polak (11%) nigdy nie słyszał o tym prawie konsumenta. 


Spośród osób, które deklarują, że wiedzą na czym polega prawo do odstąpienia od umowy 73% poprawnie wskazuje, że na skorzystanie z tego prawa konsument ma 14 dni. Odsetek Polaków, którzy dokładnie znają to prawo wynosi zatem 47%.
 

odstąpienie od umowy - raport

 

Rosnąca popularność rynku e-commerce w trakcie pandemii naturalnie wiąże się z większą liczbą zwrotów zakupów dokonywanych online. Mimo wysokiego odsetka deklaracji dotyczącej znajomości prawa do odstąpienia od umowy, to tylko co drugi respondent potrafił prawidłowo wskazać okres od momentu zakupu, w którym przysługuje to prawo – zauważa Adrian Wróblewski, Dyrektor Działu Analiz SW Research. W czasach, w których zakupy online są coraz chętniej wybierane przez Polaków warto budować większą świadomość konsumencką, wskazywać możliwości i rozwiązania z jakich można skorzystać nie tylko na etapie kupowania produktu, ale także przy użytkowaniu czy potrzebie dokonania zwrotu, za  czym idzie budowanie lepszej relacji z konsumentem – komentuje Wróblewski.

 

Metodologia


Prezentowane wyniki pochodzą z badania omnibusowego OmniWatch48 zrealizowanego w dniach 9-10 marca 2021 roku metodą wywiadów on-line (CAWI) na próbie 1031 Polaków.

 

Kontakt:
Piotr Zimolzak 
Wiceprezes Zarządu
p.zimolzak@swresearch.pl
tel.: +48 535 987 335
 

<< Wstecz