74%  dostrzega rosnące zagrożenie ze strony oszustów
74% dostrzega rosnące zagrożenie ze strony oszustów
29/12/2023

Wzrasta potrzeba edukacji - 62% respondentów chciałoby więcej informacji na temat przestępstw finansowych.Raport wskazuje na konieczność stosowania silnych haseł, unikania podejrzanych linków oraz rozwijania edukacji społeczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa online.

74% Polaków w ostatnich latach zauważyło zwiększające się zagrożenie ze strony oszustów finansowych - to dane płynące z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Banku Pocztowego. Oszustwa finansowe to problem, który coraz częściej dotyka społeczeństwa z wysokorozwiniętych państw - 75% z nich uważa, że ich rodzice są świadomi zagrożeń ze strony oszustów. Ankietowani są zgodni w kwestii najskuteczniejszych działań przyczyniających się do zwiększenia ochrony przed oszustwami finansowymi. Są to: ustawianie silnych haseł do kont, nieklikanie w niezweryfikowane linki oraz weryfikacja tożsamości poprzez podwójne uwierzytelnianie w trakcie logowania.

 

Według danych z badania przeprowadzonego w ramach programu edukacyjno-społecznego „Cyberdojrzali. Bądź mądrzejszy od oszusta”, aż 74% wszystkich respondentów (76% osób 60+ lat i 72% osób 40+ lat) dostrzega, że w ostatnich latach zagrożenie ze strony oszustów finansowych zwiększyło się. Zarówno osoby po 60 roku życia, jak i osoby po 40 roku życia, są zgodne w kwestii najskuteczniejszych działań przyczyniających się do zwiększenia ochrony przed oszustwami finansowymi. Według respondentów z obu grup wiekowych najważniejsze jest ustawianie silnych haseł do kont – uważa tak 91% badanych (94% osób 60+ lat, 87% osób 40+ lat). Zdaniem 89% ankietowanych (91% osób 60+ lat, 88% osób 40+ lat) na zwiększenie naszego bezpieczeństwa w sieci wpływa także nieklikanie w niezweryfikowane linki oraz weryfikacja tożsamości: podwójne uwierzytelnianie podczas logowania – zdaniem 88% badanych (89% osób 60+ lat, 88% osób w wieku 40+ lat).

 

cyberprzestępstwa a nasze zachowanie

 

- Internetowe oszustwa finansowe to problem, który coraz częściej dotyka społeczeństwa z wysokorozwiniętych państw, w tym także Polaków. Z biegiem czasu, wraz z podejmowaniem przez różne podmioty edukacji z zakresu bezpieczeństwa w sieci, wzrasta wśród Polaków świadomość tego zagrożenia. W przeprowadzonym na zlecenie Banku Pocztowego badaniu aż 75% respondentów zadeklarowało, iż wie jakie kroki należy podjąć w sytuacji, kiedy padną ofiarą oszustwa. To całkiem spory odsetek osób. Korzystnie kształtują się także inne wyniki badań. W ich świetle widać, że mamy coraz większą wiedzę na temat narzędzi chroniących nas  przed oszustwami finansowymi w sieci.  91% badanych uważa, że silne hasła są dobrym sposobem na lepszą ochronę, 89% twierdzi, że nieklikanie w niezweryfikowane linki jest poprawnym sposobem postępowania, a 88% osób zdaje sobie sprawę, że podwójne uwierzytelnianie podczas logowania przynosi pozytywne efekty. Należy jednak pamiętać, że w ostatnich latach przestępcy wymyślają coraz nowsze sposoby kradzieży, z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych. Ważne jest, aby w odpowiednim czasie rozpoznać próbę oszustwa, a może się to udać właśnie, jeśli będziemy „na bieżąco” z coraz to nowszymi metodami. Dlatego tak ważne są rozmowy międzypokoleniowe oraz śledzenie komunikatów np. z banków czy policji, celem poznania nowoczesnych sposobów działania cyberprzestępców - mówi Radosław Kazimierski, Dyrektor Departamentu Marketingu i PR Banku Pocztowego.

 

75% respondentów po 40 roku życia uważa, że ich rodzice są świadomi zagrożeń ze strony oszustów. W badaniu pn. „Cyberdojrzali. Bądź mądrzejszy od oszusta” 62% badanych wskazało również, że przydałaby im się edukacja w zakresie przestępstw/oszustw finansowych. Dlatego, niezależnie od wieku, Bank Pocztowy zachęca do obejrzenia webinarów, które można obejrzeć na kanale YouTube Banku Pocztowego oraz na specjalnie przygotowanej stronie www.pocztowy.pl/cyberdojrzali, zawierającej najważniejsze informacje z zakresu bezpieczeństwa w sieci.


Źródło: Bank Pocztowy

 

<< Wstecz