53% Polaków nie popiera opłaty reprograficznej
24/05/2021

Wiemy co Polacy wiedzą i co sądzą o nowej opłacie reprograficznej

Cel wprowadzenia opłaty reprograficznej 

 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przedstawiło na początku maja 2021 r. projekt dotyczący rozszerzenia listy urządzeń, które obejmować będzie tzw. opłata reprograficzna. Zgodnie z założeniami ma zapewnić twórcom godziwą rekompensatę z tytułu potencjalnej straty, jaką mogliby ponieść z powodu kopiowania ich utworów na nośniki.


Obecnie w Polsce opłata ta obejmuje kserokopiarki, magnetofony i magnetowidy, a obowiązek odprowadzania opłaty ciąży na importerach i producentach sprzętów umożliwiających wykonywanie kopii oraz producentach i importerach tzw. czystych nośników, jak również na właścicielach punktów ksero.
Nowelizacja rozporządzenia zakłada wprowadzenie opłaty reprograficznej od każdego urządzenia, które umożliwia nagrywanie, kopiowanie lub odtwarzanie zewnętrznych środków przekazu (np. nagrywarki CD/DVD/Blu-ray, urządzenia skanujące i kopiujące, komputery, laptopy, tablety itp.).


Część ekspertów zauważa, że w teorii opłata ciążyć będzie na importerach i producentach urządzeń, ale faktyczne koszty prawdopodobnie poniosą końcowi odbiorcy, czyli konsumenci.

 

Znajomość tematu opłaty reprograficznej wśród Polaków


Większość Polaków (58%) nie słyszało w ogóle o opłacie reprograficznej. Prawie co czwarty badany (24%) o niej słyszał, ale nie wie na czym ona polega. Co piąty badany (18%) deklaruje, że słyszało o opłacie reprograficznej i wie na czym ona polega.


Mając na uwadze niepełną świadomość Polaków na temat nowelizacji, przed pytaniem o poparcie dla wprowadzenia opłaty reprograficznej od kolejnych urządzeń, przedstawiliśmy wszystkim respondentom opis wyjaśniający, czym jest opłata reprograficzna oraz na czym polegać będzie zmiana dotycząca opłaty.*

 

 

Nastawienie Polaków do opłaty reprograficznej


53% Polaków nie popiera wprowadzenia opłaty reprograficznej na każde urządzenie, które potencjalnie umożliwia nagrywanie, kopiowanie lub odtwarzanie zewnętrznych środków przekazu (np. nagrywarki CD/DVD/Blu-ray, urządzenia skanujące i kopiujące, komputery, laptopy, tablety itp.). 


Tylko co piąty badany (22%) popiera wprowadzenie opłaty reprograficznej na kolejne urządzenia. Warto zauważyć, że tylko 4% Polaków zdecydowanie popiera nowelizację rozporządzenia dotyczącego opłaty reprograficznej. Co czwarty respondent (25%) nie ma w tym temacie wyrobionego zdania. 

 


Sceptyczne nastawienie do opłaty reprograficznej ma w znacznej mierze wymiar psychologiczny i może być wywołane zwyczajną obawą przed czymś zupełnie obcym, obcobrzmiącym. Obawa ta wynika również z pewnej dezorientacji informacyjnej i braku jednego źródła informacji, które wskazałoby, kto faktycznie poniesie koszty nowelizacji – importerzy i producenci urządzeń czy może zwykli konsumenci? – komentuje Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research.


Metodologia


Prezentowane wyniki pochodzą z badania omnibusowego OmniWatch48 zrealizowanego w dniach 18-20 maja 2021 roku metodą wywiadów on-line (CAWI) na próbie 1533 Polaków.

*Opis przedstawiony respondentom: 
Opłata reprograficzna ma zapewnić twórcom oraz uprawnionym z praw pokrewnych godziwą rekompensatę z tytułu potencjalnej straty, jaką mogliby ponieść z tytułu kopiowania utworów chronionych prawem autorskim przez osoby fizyczne.
Obecnie obowiązek odprowadzania opłaty ciąży na importerach i producentach sprzętów umożliwiających wykonywanie kopii oraz producentach i importerach tzw. czystych nośników, jak również na właścicielach punktów ksero.
Planowane jest wprowadzenie opłaty reprograficznej od każdego urządzenia, które umożliwia nagrywanie, kopiowanie lub odtwarzanie zewnętrznych środków przekazu (np. nagrywarki CD/DVD/Blu-ray, urządzenia skanujące i kopiujące, komputery, laptopy, tablety itp.).

Źródła:


https://lookreatywni.pl/baza-wiedzy/oplata-reprograficzna-co-to/
https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/oplata-reprograficzna-podatek-od-niespelnionych-marzen.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C5%82ata_reprograficzna

 

Kontakt:


Piotr Zimolzak 
Wiceprezes Zarządu
p.zimolzak@swresearch.pl
tel.: +48 535 987 335
 

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa