Aktualności

26% Polaków zna kogoś kto kiedykolwiek wręczył łapówkę
23/02/2021

W ramach „Dnia bez łapówki”, obchodzonego 23 lutego, Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research postanowiła przyjrzeć się postrzeganiu zjawiska korupcji w Polsce.

Postrzeganie zjawiska łapówek w Polsce

Prawie 1/3 Polaków uważa, że zjawisko wręczania łapówek w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat zdecydowanie (10%) lub raczej się zmniejszyło (22%). Przeciwnego zdania jest 21% badanych – 11% uważa, że raczej się zwiększyło, a 10% jest zdania, że zdecydowanie się zwiększyło. Odsetek osób, które uważają, że jest on na podobnym poziomie wynosi 27%. Co piąty badany ma trudności z określeniem czy i jak zmieniło się zjawisko wręczania łapówek w Polsce przez ostatnie trzy dekady (20%).


Co czwarty Polak (26%) zna kogoś kto wręczył łapówkę w celu uzyskania pewnych korzyści. 1/3 respondentów deklaruje, że nie zna osoby, która kiedykolwiek wręczyła łapówkę. Trzech na dziesięciu badanych nie ma pewności czy zna kogoś kto wręczył łapówkę, a 10% ankietowanych odmawia odpowiedzi. 

 


 
Fakt, że co czwarty Polak otwarcie wskazuje, że w swoim otoczeniu zna osoby, które wręczały łapówki w celu uzyskania korzyści pokazuje znaczącą obecność zjawiska korupcji w Polsce. Tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę, że blisko 1/3 badanych ma trudności ze wskazaniem  swojej odpowiedzi, a 10% Polaków odmówiło jej wskazania – komentuje Adrian Wróblewski, Dyrektor Działu Analiz SW Research. Zróżnicowane wyniki dotyczące dostrzegania zjawiska mogą mieć znaczący wpływ na ogólną percepcję występowania korupcji w Polsce.  Łatwiej nam wypowiadać się o wydarzeniach, które znamy, jeśli nie bezpośrednio to z opisu doświadczeń osób z naszego otoczenia. Niemniej blisko co drugi Polak uważa, że zjawisko wręczania łapówki jest takie samo, lub wzrosło na przestrzeni ostatnich 30 lat. Z drugiej strony przeszło co piąty badany uważa, że to wysokość wręczanej korzyści powinna klasyfikować ją jako łapówkę. Wyniki naszego badania pokazują, że edukacja w kwestiach związanych z korupcją musi być dalej rozwijana – dodaje Wróblewski.

 

Łapówki w oczach Polaków


Ponad połowa Polaków (54%) uważa, że łapówką jest dowolna korzyść oferowana w celu osiągnięcia określonego celu, z pominięciem standardowych procedur. Zdaniem badanych łapówka to także dowolna korzyść finansowa (18%), wysoka korzyść finansowa (15%), dowolna korzyść materialna (14%) czy korzyść materialna o wysokiej wartości (10%). Respondenci, którzy wskazali, że ich zdaniem łapówka jest korzyścią finansową lub materialną o wysokiej wartości najczęściej deklarują, że tą wartością jest 100-500 złotych (28%) lub powyżej 5 tysięcy złotych (27%).
 

 

Metodologia


Prezentowane wyniki pochodzą z badania omnibusowego OmniWatch48 zrealizowanego w dniach 16-17 lutego 2021 roku metodą wywiadów on-line (CAWI) na próbie 1376 Polaków.

 

Kontakt:


Piotr Zimolzak 
Wiceprezes Zarządu
p.zimolzak@swresearch.pl
tel.: +48 535 987 335
 

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa