Case Study

Projekt Sekson - seksualność osób z niepełnosprawnością
05/02/2021

Badanie znacząco przyczyniło się do zrozumienia potrzeb seksualnych osób z niepełnosprawnościami, stając się wyzwaniem z uwagi na tematykę i specyfikę grupy.

 

Wstępne założenia:


Cel: Fundacja zleciła badanie, przeprowadzone przez SW Research w celu zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie wiedzy o seksualności, dostępu do usług związanych ze zdrowiem seksualnym oraz diagnozy ich sytuacji w obszarze seksualności i rodzicielstwa.

Metodologia: Wywiady on-line (CAWI)

Grupa docelowa: Osoby z niepełnosprawnością ruchową w wieku 18-64 lata.


Realizacja:


Ankietę online (metoda CAWI) przeprowadzono między 20.01.2020 a 19.02.2020. W Badaniu udział brało 803 respondentów w wieku 18-64 lata z niepełnosprawnością ruchową.

 

Rezultaty:


Realizacja projektu stanowiła wyzwanie samo w sobie - zarówno ze względu na podjęcie delikatnej, a jednocześnie istotnej tematyki, jak również ze względu na specyfikę próby badawczej - dotarcie do tak licznego grona osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest niekwestionowanym sukcesem w skali całego kraju. W efekcie, opracowany raport stanowi unikalną bazę wiedzy na temat potrzeb seksualnych osób dotkniętych niepełnosprawnością i do dziś stanowi aktualne źródło komunikatów prasowych o ogólnopolskim zasięgu.

 

Przejdź do strony raportu

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa