Nowe logo aplikacji mObywatel
Nowe logo aplikacji mObywatel
03/06/2023

Badanie oceniło percepcję trzech wersji nowego logo aplikacji mObywatel, analizując ich cechy i dopasowanie do aplikacji publicznej w oczach użytkowników.

 

 

Wstępne założenia:


Cel: Ocena trzech wersji nowego logo aplikacji mObywatel pod kątem ich cech, atrakcyjności i dopasowania do aplikacji.

Metodologia: Wywiady on-line (CAWI) zrealizowane na panelu internetowym SW Panel, przy użyciu kwestionariusza dostarczonego przez Centralny Ośrodek Informatyki.

Grupa docelowa: Próba dorosłych Polaków z zachowaniem zróżnicowania socjodemograficznego, gdzie blisko połowa próby korzystała przynajmniej raz w ciągu ostatnich 3 miesięcy z aplikacji mObywatel

 

Realizacja:


Badanie przeprowadzono metodą CAWI w dniach 29 maja – 5 czerwca 2023 roku na próbie 1003 osób w wieku 18+ lat. 47% próby korzystało z aplikacji mObywatel przynajmniej raz w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

 

Rezultaty:


W trakcie realizacji badania wśród dorosłych Polaków, SW Research szybko udało się zrekrutować respondentów, którzy przynajmniej raz w ciągu ostatnich trzech miesięcy korzystali z aplikacji mObywatel. Badanie ujawniło, że blisko 6 na 10 respondentów sięga po aplikację przynajmniej kilka razy w miesiącu. W efekcie, respondenci wybrali tę wersję logo, która ich zdaniem jest najbardziej patriotyczna i najlepiej pasuje do aplikacji publicznej, skierowanej do obywateli Polski.

 

Przejdź do strony raportu

<< Wstecz