Barometr Nowej Mobilności - case study
Barometr Nowej Mobilności - case study
10/02/2024

Badanie zwróciło uwagę na poziom zainteresowania Polaków zakupem samochodów elektrycznych, uchwycając przy tym różnice pokoleniowe w zakresie oczekiwań związanych z elektromobilnością.

 

 

Wstępne założenia:


Cel: Określenie poziomu świadomości, wiedzy oraz preferencji Polaków z zakresu elektromobilności.

Metodologia: Wywiady on-line (CAWI) przy użyciu kwestionariusza badawczego przygotowanego przez PSPA w konsultacji z agencją SW Research.

Grupa docelowa: Osoby posiadające prawo jazdy oraz samochód, rozważające zakup nowego pojazdu w ciągu najbliższych 3 lat.

 

Realizacja:


Badanie obejmowało 1515 respondentów reprezentujących różne grupy demograficzne, w tym cztery główne pokolenia (Baby boomers, Pokolenie X, Milenialsi, Pokolenie Z). Respondenci byli podzieleni ze względu na płeć, wiek, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, sytuację zawodową oraz dochody. Kwestionariusz zawierał głębokie pytania dotyczące elektromobilności, w tym świadomości, zainteresowania zakupem EV, źródeł wiedzy, a także przeszkód i wyzwań w zakresie elektromobilności. Badanie zostało przeprowadzone między 18/11/2022 – 30/11/2022.

 

Rezultaty:


Badanie w pionierski sposób uchwyciło różnice pokoleniowe w kontekście oczekiwań wobec elektromobilności. W niespełna dwa tygodnie udało nam się dotrzeć zarówno do reprezentatywnej próby polskich kierowców, jak i zbadać istotny wycinek populacji posiadającej samochody z napędem elektrycznym. Warto podkreślić, że to jedyne na polskim rynku badanie o tak szeroko zakrojonej skali pod względem tematycznym - objętość kwestionariusza wyniosła ponad 100 pytań badawczych.

 

Przejdź do strony raportu

<< Wstecz